fbpx
Category

Grøn løsning

Flowplan- en grøn løsning

By Flowplan fordele, Grøn løsning

Klima, miljø og bæredygtighed er under stigende fokus, hvor vandbesparelse, ressourcespild og affald er nøgleord.

Klima og bæredygtighed er i dag blevet nøglefaktorer, hvor vandbesparelse og affaldsreduktion er i fokus.

I 2020 modtog Flowplan Solar Impulse Label. Dette gjorde Flowplan til en af de 1000 udvalgte løsninger, der hjælper med at beskytte miljøet på en rentabel måde.

Hver måned udskiftes tusindvis af vandfiltre i kaffemaskiner, dampovne, vaskemaskiner osv. I dag er udskiftninger af vandfilter imidlertid baseret på gæt. Dette resulterer i spild af ressourcer på grund af for tidlig filterudskiftning eller kalkaflejringer og nedbrydning af maskinen på grund af for sent filterudskiftning. Sidstnævnte resulterer i dyre maskinreparationer eller i værste fald hele maskineudskiftninger.

Flowplan løsningen måler vandforbruget og beregner det optimale tidspunkt for filterudskiftning, mens vandets hårdhed tælles med. Optimeret filterudskiftning resulterer i betydelige omkostningsbesparelser i forbindelse med maskinvedligeholdelse og filterbrug. Flowplan sikrer optimal filterudnyttelse og forhindrer kalkophobninger.

Flowplan løsningen reducerer ressourcer og vandforbrug ved at optimere udskiftning af vandfilter på industrimaskiner.

Solar Impulse

By Flowplan fordele, Grøn løsning

Bertrand Piccard startede Solar Impulse projektet i 2003 med formålet at fremhæve grønne løsninger, med en bæredygtig forretningsmodel. Projektet indebærer at i alt 1000 løsninger bliver tildelt certifikatet.

Løsningerne bliver udvalgt af både interne og eksterne eksperter på baggrund af nedenstående kriterier:

Anvendelighed

Løsningerne skal være relevante og nyttige. Her bliver de valgt både på baggrund af deres anvendelsespotentiale og udviklingsmuligheder, hvor både teknisk kunnen og konceptet vurderes.

Indflydelse

Løsningerne skal have en direkte positiv indvirkning på mijøet. Derudover bliver den miljømæssige påvirkning af udviklingen, driften og produktionen vurderet.

Økonomi

Løsningerne skal på kort tid give besparelser til forbrugeren og potentielt langsigtet give øgede indtægter.

Flowplan fik Solar Impulse certifikatet i foråret 2020

Flowplan løsningen kan reducere kørsel, spild af kalkfiltre og forlænge maskiners levetid. Kalkfiltre anvendes på alle vandforbrugende industrimaskiner så som kaffemaskiner og vaskemaskiner, og skal skiftes afhængigt af forbrug. Flowplan løsningen måler løbende den enkelte maskines præcise vandforbrug, og bruger den opsamlede data til at planlægge filterskift, således alle filtre kan skiftes til tiden.

Optimal udnyttelse af kalkfiltrene sparer servicevirksomhederne administrationstid, kørsel og sikrer at forbrug og dermed filtre ikke løber løbsk. Slutbrugerne (caféer mm.) får lavere omkostninger ved reduktion af det årlige kalkfiltreforbrug og ved at undgå dyre reparationer som resultat af tilkalkede maskiner.

Med Flowplan skiftes ingen kalkfiltre hverken for tidligt eller for sent.

 

Protection of the environment would become a reality only if it was perceived as economically viable and requiring no financial or behavioral sacrifices. Today, efficient solutions exist that can boost economic growth, while at the same time reducing our impact on the planet.

Bertrand PiccardFounder of the Solar Impulse Foundation