fbpx
Category

Grøn løsning

Solar Impulse

By Flowplan fordele, Grøn løsning

Bertrand Piccard startede Solar Impulse projektet i 2003 med formålet at fremhæve grønne løsninger, med en bæredygtig forretningsmodel. Projektet indebærer at i alt 1000 løsninger bliver tildelt certifikatet.

Løsningerne bliver udvalgt af både interne og eksterne eksperter på baggrund af nedenstående kriterier:

Anvendelighed

Løsningerne skal være relevante og nyttige. Her bliver de valgt både på baggrund af deres anvendelsespotentiale og udviklingsmuligheder, hvor både teknisk kunnen og konceptet vurderes.

Indflydelse

Løsningerne skal have en direkte positiv indvirkning på mijøet. Derudover bliver den miljømæssige påvirkning af udviklingen, driften og produktionen vurderet.

Økonomi

Løsningerne skal på kort tid give besparelser til forbrugeren og potentielt langsigtet give øgede indtægter.

Flowplan fik Solar Impulse certifikatet i foråret 2020

Flowplan løsningen kan reducere kørsel, spild af kalkfiltre og forlænge maskiners levetid. Kalkfiltre anvendes på alle vandforbrugende industrimaskiner så som kaffemaskiner og vaskemaskiner, og skal skiftes afhængigt af forbrug. Flowplan løsningen måler løbende den enkelte maskines præcise vandforbrug, og bruger den opsamlede data til at planlægge filterskift, således alle filtre kan skiftes til tiden.

Optimal udnyttelse af kalkfiltrene sparer servicevirksomhederne administrationstid, kørsel og sikrer at forbrug og dermed filtre ikke løber løbsk. Slutbrugerne (caféer mm.) får lavere omkostninger ved reduktion af det årlige kalkfiltreforbrug og ved at undgå dyre reparationer som resultat af tilkalkede maskiner.

Med Flowplan skiftes ingen kalkfiltre hverken for tidligt eller for sent.

 

Protection of the environment would become a reality only if it was perceived as economically viable and requiring no financial or behavioral sacrifices. Today, efficient solutions exist that can boost economic growth, while at the same time reducing our impact on the planet.

Bertrand PiccardFounder of the Solar Impulse Foundation

Flowplan, en grøn løsning

By Flowplan fordele, Grøn løsning

Klima, miljø og bæredygtighed er under stigende fokus, hvor vandbesparelse, ressourcespild og affald er nøgleord.

 

I 2020 blev Flowplan tildelt Solar Impulse LabelDen gives til økonomisk bæredygtige løsninger, der bidrager til et grønnere klima.

Hver måned skiftes tusindvis af kalkfiltre på alt fra kaffemaskiner til dampovne. I dag bliver filterskifte udført på baggrund af løse gæt og estimater. Hvilket enten resulterer i ressourcespild ved for tidligt filterskifte, eller maskinnedbrud på grund af kalkophobninger ved for sent skifte. Sidstnævnte giver dyre reparationer og i de værste tilfælde nødsaget køb af ny maskine. Udregning din besparelse her

Flowplan løsningen måler maskinernes præcise vandforbrug og bestemmer ud fra vandets hårdhed, hvornår filtrene skal skiftes. Optimalt filterskifte giver således store årlige besparelser på maskine vedligeholdelse og filterskifte, da Flowplan sikrer optimal udnyttelse af filtrene, mens kalkophobninger undgås.

 

Flowplan løsningen reducerer vand- og ressourceforbrug ved at optimere kalkfilterskifte på industrimaskiner. 

Solarimpulse.com – Flowplan

WE ARE A PART OF THE 1000 SOLUTIONS TO CHANGE THE WORLD

Flowplan