Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af www.flowplan.dk har til formål at informere om firmaet Flowplan ApS og eventuelle relaterede virksomheder. Flowplan fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte. Dette gælder i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge websiden. Dette gælder også for fremsendelse eller manglende mails til og fra info@flowplan.dk eller andre mailadresser tilknyttet firmaet.

Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt. Dog fraskriver Flowplan sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websiden er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, forældet eller på anden måde er præsenteret utilfredsstillende eller er utilgængeligt.

Hjemmesiden www.flowplan.dk tilstræber at være opdateret til hver en tid. Flowplan arbejder således løbende på, at indhold er nøjagtigt og aktuelt. Imidlertid giver Flowplan ingen garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden m.v. af hjemmesides indhold, herunder estimerede beregninger og tilnærmelser for den enkelte brugers besparelse, der stilles til rådighed på hjemmesiden. Oplysninger på denne hjemmeside er kun beregnet til rådgivning og information. Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden garantier. Flowplan forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold.

Flowplan hæfter ikke for skader eller tab, der kan være opstået under opsætning af løsningen, herunder servicevirksomheders håndtering af løsningen. Dette gælder direkte så vel som indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til rådgivning fra Flowplan. Flowplan frasiger sig endvidere al ansvar for eventuel beskadigelse af udstyr og maskiner, herunder tilkalkninger, opstået forudgående, under eller efter brugen af Flowplan løsningen. Flowplan har udelukkende fokus på oplysning og rådgivning, mens anvendelsen af løsningen ubestrideligt er forbrugerens ansvar.

Flowplan fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver Flowplan sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

 

Immaterielle Rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører firmaet Flowplan. Materiale tilgængeligt på www.flowplan.dk må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige af disse rettigheder respekteres. Indholdet på www.flowplan.dk, herunder tekst, billeder, lyd og video, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Flowplan.

 

Hvem er Flowplan

Firmaet Flowplan ApS drives som et personligt ejet firma.

Firmaet Flowplan ApS ejer domænerne flowplan.dk og flowplan.io

 

 

(senest opdateret af Flowplan den 21.08.2020)