Abonnementsaftale

1.   Aftalen

Flowplan er leverandør af en komplet IoT-løsning til fjernaflæsning af vandforbrug, specifikt udviklet til vandfiltre monteret før maskiner i HoReCa og Office. Flowplan løsningen består af en hardwaredel (Beam + Flowmeter), der sælges separat og et abonnement, der inkluderer opkobling til netværk, samt adgang til Flowplans softwaresystem Backoffice.

 

2.   Ændring af abonnement

Flowplan kan ændre abonnementsaftalen eller vilkårene skriftligt med én måneds varsel + indeværende måned (”ændringsdatoen”). Såfremt køber ikke ønsker at fortsætte sit abonnement efter ændringerne, kan denne frit opsige abonnementet til udløb pr. ændringsdatoen inden for 5 hverdage, ellers fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.

 

3.   Købers opsigelse

Køber kan opsige abonnementsaftalen ved udgangen af opsigelsesmåneden + 1 måned. Dette gøres via skriftlig henvendelse til Flowplan.

 

4.   Flowplans opsigelse

Flowplan kan opsige købers abonnementsaftale straks, såfremt køber misligholder abonnementsaftalen. Misligholdelse kan fx være, hvis køber ikke betaler sit abonnement inden forfaldsdatoen.

 

5.   Pris og betaling

Køber betaler en månedlig pris pr enhed for sit abonnement. Et abonnement inkluderer fri adgang til Flowplan Backoffice og netværksopkobling inkl. data til Beam. Ved køb af Beam betales der for 3 måneders abonnement forud, hvorefter der efterfølgende betales for 3 måneder forud.

Såfremt køber betaler for sent, er Flowplan berettiget til at opkræve et rykkergebyr.

 

6.   Ændring af pris på abonnement

Flowplan kan højst regulere prisen én gang årligt uanset abonnementstype.

Flowplan kan højst regulere prisen med op til tre (3) procent uden at varsle køber først. Prisen på abonnementet fremgår altid på fakturaen. Såfremt prisen på købers abonnement ændrer sig, sender Flowplan et skriftligt varsel, senest én måned før, herom. Her vil Flowplan skrive abonnementets nye pris samt forklare, hvorfor prisen er blevet ændret.

Priserne kan reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Flowplans forøgede omkostninger.

Såfremt køber ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, skal denne opsige det, jf. betingelserne i pkt. 3. Hvis Flowplan ikke modtager en opsigelse fra køber, fortsætter abonnementet med den regulerede pris.

(senest opdateret af Flowplan den 21.08.2020)